FUNK I 4D – LANDET RUNT!

Bilden visar en siluett av figuren Brita som går med ett paraply. Bakgrunden är blå. Foto Elin Ivemo

Vi skapar ett tvådagars arrangemang som dagtid har seminarium, föreläsningar och workshops om mänskliga rättigheter och  funktionshinderpolitiska frågor som mest fokuserar på kultur och tillgänglighet. På kvällarna visas Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning Riv Murarna och en stå upp show Funk-stand -up.

Läs mer här

Vi vill belysa att omgivningen och miljön skapar hindren. Men att ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning behöver inte vara så svårt och krångligt om allt bara är tillgängligt. Vi vill visa att väldigt mycket som funktionshindrar går att lösa med enkla medel.

FUNK i 4D – landet runt, ska skapa en metod som kulturutövare i stort, och allmänheten kan ta del av. Tips och förslag på hur kultur kan göras mer tillgänglig för fler. Metoden tar form under turnén och presenteras i form av en bok och en dokumentärfilm under 2018. Vi vet att det är många som är intresserade och därför är det nu viktigt att processen tar fart.

Vi som arbetar med projektet är Johan Seige (projektledare), Linnéa Grimstedt (konstnärlig ledare) och Lars-Göran Wadén (kommunikatör). Projektet är ett Arvsfondsprojekt (www.arvsfonden.se) och projektägare är Kulturens Bildningsverksamhet (www.kulturens.se), dessutom samarbetar vi med Amatörteaterns Riksförbund (www.atr.nu).

Funk i 4d turnérar på åtta orter från norr till söder, öst och väster i Sverige under 2017. I varje kommun anordnas två sprängfyllda dagar i samarbete med kommunen vi är i och representanter från den lokala funktionshinderrörelsen.

Med vänliga hälsningar
Johan, Linnéa och Lars-Göran

 

Projektledare Johan Seige berättar om idén till Funk i 4D

Jag förlorade synen helt runt millennieskiftet på ett ungefär, och började då engagera mig så smått i tillgänglighetsfrågor. Med några första stapplande föreläsningar försökte jag få folk att förstå hur det var att inte se. Det tog inte så lång tid innan jag upptäckte att jag fångade åhörarna mycket enklare med humor.

För några år sedan hade jag en kortare mailkontakt med Manne af Klintberg, (Clownen Manne). I slutet på konversationen skrev jag på skoj till honom något i stil med, ”Skulle vara kul att försöka skapa mim för blinda!” Han skickade en smiley och sa att det skulle vara en utmaning. Det var ett skämt från min sida, men ett frö hade såtts i mig. Tillgänglig teater, är det möjligt? En föreställning utan syn eller teckenspråkstolk?

En dag 2014 så hade jag låtit fröet gro i mig och under en turné med föreställningen Blindgångaren, som var en del av Det Funkar projekt  så kom idéen till vad den är idag. Jag och Linnéa Grimstedt som regisserat om föreställningen till en turnévänlig version började spåna på hur vi skulle kunna skapa en föreställning som alla kunde ta del av. Jag berättade för henne om min fundering om mim för blinda, och simsalabim hade fröet slagit rot och stuckit iväg. Arbetsnamnet var helt enkelt Mim för blinda.

Vi brainstormade, skrev och hade evighetslånga cafémöten. Namnet är alltid oerhört viktigt, så efter en massa idékastande kom vi fram till Funk i 4D. Funk, som i Funkis, person med funktionsnedsättning, eller funktionell. 4D, för att föreställningen kommer ge en fyrdimensionell upplevelse. Till slut kände vi oss mogna att ta idén till Kulturens bildningsverksamhet. Kulturens, blev eld och lågor, och tillsammans skrev vi en ansökan om projektbidrag till Allmänna arvsfonden, vilka i sin tur lämnade ett positivt besked. Vi behövde en kommunikatör, en person med bra kontakter och effektiva idéer om spridning av projektet, insikt och kunskap i funktionshinderfrågor och vana av föreläsning och teater. Ett namn dök omedelbart upp i mitt huvud, Lars-Göran Wadén. Han driver eget föreläsningsföretag där han hjälper kommuner bla med tillgänglighet, och slåss oerhört hårt för anpassning och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Han fick frågan om han ville delta och sa ja.

Så 1 november 2015 startade projektet Funk i 4D med mig Johan Seige som projektledare, Linnea Grimstedt som konstnärlig ledare och Lars-Göran Wadén som kommunikatör.