Jönköping 23-24 maj 2017

 

Den 23-24 maj 2017 är du välkommen att ta del av allt från teater till föreläsningar och debatter. Programpunkterna dagtid arrangeras i Rosensalen. Adressen är Hermansvägen 5. Antalet platser är begränsande så det är först till kvarn som gäller. I lokalen finns hörselslinga, en bärbar mikrofon och ett headset. En tillgänglig toalett finns i närheten. Föreställningen ”Riv murarna” arrangeras på Kulturhuset Spiran. Adressen är Kulturgatan 3.

I projektet, finansierat av Arvsfonden, finns inga pengar för att finansiera personliga hjälpmedel. Tack vare ett ekonomiskt stöd från Jönköpings kommun finns teckentolkar med under föreläsningar dagtid. Behöver du skrivtolk eller syntolkning är det upp till dig att själv ordna detta. Under konferensens dagar tar var och en ett eget ansvar för att införskaffa det man vill äta och dricka i pauser. Vi har valt lokaler som välkomnar ledarhundar, assistanshundar och servicehundar. Vi räknar med att du tänker på individer med astma och allergier och undviker starka dofter och levande blommor.

Här anmäler du dig till fika och lunch i samband med dagsprogrammet i Rosensalen den 23-24 maj.

Här köper du biljetter till teaterföreställningen den 24 maj.

 

 

23 maj 2017

13.00 – 13.10      Kommunalrådet Mona Forsberg (S), ordförande i kommunala rådet funktionshinderfrågor, inleder.

13.10 – 13.25      Projektledaren Johan Seige hälsar välkommen och berättar om projektet.

13.25 – 13.35      Paus

13.35 – 14.00      Projektets konstnärlige ledare Linnea Grimstedt berättar hur föreställningen gjorts tillgänglig.

14.00 – 14.20      Verksamhetschef Sophia Alexandersson berättar om Share Music verksamhet.

14.20 – 14.50      Fika

14.50 – 15.10      Webbsidan fritidsinfo.se – Lisa Bergström visar hur föreningslivet kan berätta på hemsidan vad föreningen kan erbjuda personer med funktionsnedsättning.

15.10 – 15.30      Peter Gunnarsson berättar om Stråga fritidsgård.

15.30 – 15.40      Paus

15.40 – 16.10      Martin Johansson berättar om FUBs fritidsverksamhet för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Fritidshem/korttidstillsyn i samverkan med utbildningsförvaltningen. Fritids/idrottsgrupper i samverkan med kultur/fritidsförvaltningen.

16.10 – 16.30      Freja musikteater berättar om sin verksamhet.

16.30 – 16.50      Ett bibliotek för alla! Om tillgänglighet och olika sätt att läsa.

 

 

24 maj 2017

08.00 – 08.50      Tillgänglighet skapar tillväxt – Föreläsning med Lars-Göran Wadén

08.50 – 09.00      Paus

09.00 – 10.00      Är otillgänglighet diskriminering? – Föreläsning med Lars-Göran Wadén

10.00 – 10.30      Fika

10.30 – 11.30      Arbetsmarknadsfrågan för personer med funktionsnedsättning. Medverkar gör Projektet Fia – hur man får in personer med funktionsnedsättning till arbete. Projektledaren berättar om sin verksamhet och Jönköpings kommuns arbetsmarknadsenhet medverkar (AMA).

11.30 – 12.30      Lunch

12.30 – 13.10      Osynliga funktionsnedsättningar – Robert Svensson och Hanna Forsén berättar om hur det är att leva med osynlig funktionsnedsättning.

13.10 – 13.20      Paus

13.20 – 14.30      Ledsagning / LSS – Föreläsning och debatt med Thomas Juneborg.

14.30 – 15.00      Fika

15.00 – 16.30      Johan Seige – Workshop om hur kultur kan göras mer tillgänglig för fler.

Kulturhuset Spira

18.00 – 21.00      Föreställningen – Riv murarna. Föreställningen börjar klockan 19.00, men kom gärna tidigare så får du ta del av scenbilden och titta och känna på rekvisita och kostymer. Föreställningen är en timme och tio minuter. Efter föreställningen räknar vi med ett eftersnack på cirka 20 minuter.